23 September: Eerste voortgangstoets dit studiejaar

Woensdag 23 september is de eerste voortgangstoets van het studiejaar. Zoals gebruikelijk zullen de antwoorden vanaf woensdagmiddag 16.00 uur op de website te vinden zijn. Mocht je na afloop commentaar willen indienen op de toets, kan dat via dit formulier vanaf woensdag 23 september 16.00 uur tot donderdag 24 september 16.00 uur. Let bij het schrijven van het commentaar op de criteria die zijn opgesteld. Alleen als het commentaar aan deze criteria voldoet, kan het door de commissie in behandeling worden genomen. Het is alleen mogelijk hier een studentencommentaar te plaatsen na de schriftelijke afname van de voortgangstoets.

Bij de digitale afname kunnen alleen studentencommentaren geplaatst worden in Testvision tijdens de inzageperiode vanaf woensdag 23 september 16.00 uur tot donderdag 24 september 16.00 uur.

Veel succes met de voortgangstoets!