Geen voortgangstoets in mei 2020

Beste studenten,

Er zal geen iVTG worden afgenomen in mei 2020. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de eigen faculteit en/of examencie