Antwoordsleutel en normering

De antwoordsleutel en normering van de voorgaande voortgangstoetsen van het huidige studiejaar zijn hier te bekijken:

Wil je oefenen voor de voortgangstoets? Kijk dan op deze pagina.

Normen Voortgangstoets 2021-2022

De onvoldoende-voldoende en voldoende-goed normen voor de vier voortgangstoetsen van academisch jaar 2021-2022 zijn hier te bekijken.

Normering tijdens COVID

In de afnames tijdens de COVID crisis maken studenten de voortgangstoets onder verschillende condities. Sommigen op papier in een toetszaal, sommigen thuis zonder toezicht en anderen thuis met toezicht van Proctorio of via een vorm van video-conferencing.   Hierbij geldt dat vooral studenten waarvoor de huidige toets een belangrijk beslismoment is, de toets onder toezicht maken. De precieze keuze daarvoor wordt door de EC van iedere instelling gemaakt. Maar alle studenten worden geacht de toets zo serieus mogelijk te maken.

Omdat er nu verschillende afnamecondities tegelijk zijn, wordt eerst statistisch geanalyseerd of de toets serieus is gemaakt: d.w.z., of de scoreverdeling al dan niet significant afwijkt van de scoreverdelingen in de afgelopen 5 jaren. Vervolgens wordt gekeken of er significante verschillen zijn in de scoreverdelingen tussen de afnamecondities met en zonder toezicht. Is dit niet het geval (zoals bij de septembertoets in 2020) dan worden de normen op de reguliere wijze vastgesteld, zoals hier uitgelegd.

Mocht uit de statistische analyse blijken dat de scoreverdeling onder met name de afnames zonder toezicht afwijkt van de historische trend en van de afnames onder toezicht, dan worden de normen gebaseerd op de afnames onder toezicht, aangevuld met historische gegevens.

Toetsboekjes tijdens COVID

Als gevolg van de verschillende afnamecondities waarbij sommige studenten de toets op papier doen en anderen de toets in testvision, krijgen niet alle studenten een toetsboekje meer mee naar huis. Alleen studenten die aan een afname op papier meedoen krijgen het toetsboekje mee.

We begrijpen dat studenten die geen boekje meekrijgen daardoor minder oefenmateriaal hebben. We verwijzen echter naar de website van Arts in Spé waar je met VGT vragen kunt oefenen.

Meegegeven toetsboekjes zijn overigens alleen voor eigen gebruik bedoeld. Let er op dat het niet is toegestaan om verzamelde toetsboekjes in welke vorm dan ook (fotokopie, online als databank, etc) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de WiV.  Naast schending van het Auteursrecht is dit ook een schending van het europees Databankrecht.