Antwoordsleutel beschikbaar

Op deze pagina is de antwoordsleutel van de voortgangstoets van 23 september 2020 te vinden. Mocht je commentaar willen indienen naar aanleiding van de toets, dan kan dat via het formulier studentcommentaren. Let hierbij op de vastgestelde criteria. Het is alleen mogelijk een studentencommentaar te plaatsen na de schriftelijke afname van de voortgangstoets. Bij de digitale afname kunnen studentencommentaren geplaatst worden aan het einde van de toets in Testvision.