Voortgangstoets 26 mei 2021

Woensdag 26 mei is de vierde voortgangstoets van het studiejaar. De voortgangstoets van zal op dezelfde wijze worden afgenomen als de toets van februari j.l. Studenten die de toets online maken zonder proctoring (dus formatief) kunnen tijdens de toets geen commentaar bij de vraag zetten. Dit kan bij de inzage achteraf. Verder is er nog een aanpassing in de start van de toets: je kunt de toets nu maximaal 60 minuten na de officiële start van je afname beginnen. Daarna is starten niet meer mogelijk.

Zoals gebruikelijk zullen de antwoorden vanaf woensdagmiddag 16.00 uur op de website te vinden zijn. Mocht je na afloop commentaar willen indienen op de toets, kan dat via dit formulier vanaf woensdag 26 mei 16.00 uur tot donderdag 27 mei 16.00 uur. Let bij het schrijven van het commentaar op de criteria die zijn opgesteld. Alleen als het commentaar aan deze criteria voldoet, kan het door de commissie in behandeling worden genomen. Het is alleen mogelijk hier een studentencommentaar te plaatsen na de schriftelijke afname van de voortgangstoets.

Bij de digitale afname kunnen alleen studentencommentaren geplaatst worden in Testvision tijdens de inzageperiode vanaf woensdag 26 mei 16.00 uur tot donderdag 27 mei 16.00 uur.

Veel succes met de voortgangstoets!