Studentcommentaar

Ondanks intensieve beoordeling vooraf zijn onvolkomenheden niet uit te sluiten. De voortgangstoetsbeoordelingscommissies worden daarom graag attent gemaakt op inhoudelijk incorrecte of dubbelzinnig geformuleerde vragen. Studenten kunnen hiervoor studentcommentaar indienen met behulp van het formulier.

 

Elk commentaar wordt door de Interfacultaire Voortgangstoetsbeoordelingscommissie (IVBC) bestudeerd. De bevindingen en conclusies worden waar nodig met de betreffende discipline(s) besproken en vastgesteld. Deze kunnen leiden tot het niet opnemen in de definitieve toets (vervallen vragen) of tot het wijzigen van de antwoordsleutel van de betreffende vraag (sleutelwijziging).