Invulstrategie

Omdat de voortgangstoets voorzien is van een ‘weet niet’-antwoordoptie en foute antwoorden strafpunten kosten, is de invulstrategie mede bepalend voor het testresultaat. Op deze pagina vind je een aantal tips voor het verbeteren van de invulstrategie.

 • Geen strikvragen Er komen in een voortgangstoets geen ‘strikvragen’ voor. De commissie keurt dergelijke vragen af en als er bij het nakijken toch strikvragen blijken voor te komen dan worden die alsnog verwijderd. Je kunt dus alle vragen vertrouwen, ook als ze heel gemakkelijk lijken. Veel vragen zijn inderdaad heel gemakkelijk: deze zijn dan voor jongerejaars bedoeld die ook moeten kunnen scoren.
 • Denk niet te moeilijk na Als je heel lang over de toets doet is de kans groot dat je veel te ver zit te zoeken bij alle vragen. Als dat tot fouten heeft geleid, beantwoord dan wat oppervlakkiger en sneller.
 • Meer kennis, toch meer fout? Als het in je eerdere jaren wel goed afging, maar nu niet meer, terwijl je eigenlijk veel meer weet: lijd je dan misschien aan “zoeken”? Als je erg gemakkelijke vragen openlaat omdat je ze niet vertrouwt, moet je ze voortaan juist wel beantwoorden.
 • Vergelijk jezelf met jaargenoten Kijk of je in vergelijking met je jaargroep opvallend veel of weinig in hebt gevuld. Als je een veel hogere ?-score hebt behaald dan de referentiegroep, dan heb je (veel) meer vragen opengelaten dan het gemiddelde van je jaargroep. In dat geval komt de in werkelijkheid bij jou aanwezige kennis onvoldoende tot zijn recht en levert daardoor te weinig punten op. Heel vaak ligt hier een belangrijke oorzaak van onvoldoende scores: hoe minder vragen je beantwoordt, hoe minder kennis wordt gemeten. En ook gedeeltelijke kennis levert statistisch gezien daadwerkelijk extra punten op! Extreem geformuleerd: wie slechts 1 vraag beantwoordt (maar wel 100% zeker goed) zal nooit de VT kunnen behalen. Wie alle vragen beantwoordt waarbij hij van het onderwerp wel eens gehoord heeft, weet dat alle bij hem aanwezige kennis heeft kunnen bijdragen aan de score.
  NB: als je heel voorzichtig invult, zal je inderdaad doorgaans minder fouten maken, maar in het algemeen blijkt dat deze strategie je meer punten zal kosten (omdat je minder goede antwoorden scoort) dan dat het je aan minder foute antwoorden oplevert!
 • Vul evenveel in als je jaargenoten Vul in het algemeen eerder meer vragen in dan minder; zelfs bij gokken zal bij ouderejaars de raadkans over een reeks vragen gemiddeld wat hoger liggen dan 0,5. Als je in vergelijking met je jaargroep (veel) meer openlaat, vul dan (veel) meer in en laat alleen die vragen open waarbij je nog nooit van het onderwerp hebt gehoord. Als je dit griezelig vindt, besef dan dat het in elk geval veilig is als je ongeveer evenveel vragen openlaat als je eigen jaargroep doet (tenzij er duidelijke redenen zijn waardoor je minder kunt weten, bijvoorbeeld doordat je bepaalde blokken nog niet volgde, of daarvoor een onvoldoende had).
 • Ga na waarom je een onvoldoende hebt Ga na of je de toets net niet haalt als gevolg van net niet goed genoeg weten of als gevolg van je invulstrategie.
 • Ga na waarom je vragen fout hebt Controleer of je vragen verkeerd gelezen hebt of de stof verkeerd geleerd. Heb je vragen om onverklaarbare redenen fout? Dat kan komen door een black out (stress; honger), overnamefout (te haastig, te slordig, te moe).
 • Wel of niet verbeteren? Ben je iemand die na invullen nog veel verbetert? Controleer wat dat je oplevert! Heb je vragen fout nadat je ze hebt ‘verbeterd’? Heb je dan zitten ‘zoeken’ uit angst voor een ‘strikvraag’? Verbeter in dat geval niet meer. Over het algemeen geldt dat achteraf verbeteren vaak punten kost.
 • Oefen met de vorige toets Een heel goede oefening is de volgende: pak de vorige toets, en vul, op je gemak, alle vragen in die je tijdens de toets hebt opengelaten. Tel vervolgens na hoeveel van die vragen je goed en fout had, en bepaal de score die je met deze antwoorden extra behaalde. De ervaring leert, dat deze score vrijwel altijd licht positief is, maar bij studenten die relatief veel vragen onbeantwoord laten, kan deze extra score hoog oplopen.
 • Bedenk eerst het antwoord voor jezelf Een laatste tip die bij een flink aantal, maar niet bij alle, vragen kan helpen: dek voor het lezen van een vraag de antwoordopties af; bekijk of je na het lezen van de vraag al een idee hebt van het juiste antwoord.