Voortgangstoets 2 december 2020

Woensdag 2 december is de tweede voortgangstoets van het studiejaar. De voortgangstoets van 2 december zal op dezelfde wijze worden afgenomen als de toets van september j.l. Zoals gebruikelijk zullen de antwoorden vanaf woensdagmiddag 16.00 uur op de website te vinden zijn. Mocht je na afloop commentaar willen indienen op de toets, kan dat via dit formulier vanaf woensdag 2 december 16.00 uur tot donderdag 3 december 16.00 uur. Let bij het schrijven van het commentaar op de criteria die zijn opgesteld. Alleen als het commentaar aan deze criteria voldoet, kan het door de commissie in behandeling worden genomen. Het is alleen mogelijk hier een studentencommentaar te plaatsen na de schriftelijke afname van de voortgangstoets.

Bij de digitale afname kunnen alleen studentencommentaren geplaatst worden in Testvision tijdens de inzageperiode vanaf woensdag 2 december 16.00 uur tot donderdag 3 december 16.00 uur.

Veel succes met de voortgangstoets!