Studentcommentaar

Ondanks intensieve beoordeling vooraf zijn onvolkomenheden niet uit te sluiten. De voortgangstoetsbeoordelingscommissies worden daarom graag attent gemaakt op inhoudelijk incorrecte of dubbelzinnig geformuleerde vragen. Studenten kunnen hiervoor studentcommentaar indienen met behulp van het onderstaande formulier.

Elk commentaar dat aan de criteria voldoet wordt door de Interfacultaire Voortgangstoetsbeoordelingscommissie (IVBC) bestudeerd. De bevindingen en conclusies worden waar nodig met de betreffende discipline(s) besproken en vastgesteld. Deze kunnen leiden tot het niet opnemen in de definitieve toets (vervallen vragen) of tot het wijzigen van de antwoordsleutel van de betreffende vraag (sleutelwijziging). De situaties waarin dit kan voorkomen staan ook op de pagina ‘Criteria voor studentcommentaar‘.

Het formulier is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van de voortgangstoets tot 16.00 uur de dag erna. In verband met Hemelvaartsdag is het formulier voor de toets van 24 mei echter beschikbaar tot vrijdag 26 mei 16.00 uur.

Dit formulier is nu niet beschikbaar.