Wat is de Voortgangstoets?

De voortgangstoets is een objectief instrument om de kennis en progressie van kennis van de student te meten. De medische faculteiten van Nijmegen, Maastricht, Groningen, Leiden, Amsterdam (VU en AMC), Rotterdam en binnenkort ook Utrecht werken samen om hun studenten relevante en kwalitatief goede vragen aan te bieden. Niet het lesprogramma wordt getoetst, maar wat iemand opsteekt gedurende de opleiding. De toets gaat over het toepassen van parate kennis. Het verschil in kennisniveau uit zich in het verschil in toetsscores. De voortgangstoets wordt vier keer per jaar afgenomen; meestal in september, december, februari en mei. De verwachting is dat de individuele student iedere toets een hogere score behaalt dan de voorgaande toetsen als gevolg van opgedane kennis in het onderwijsprogramma. Vanaf september 2022 is de Voortgangstoets een adaptieve toets die op de computer wordt afgenomen.

Wat is het doel van de voortgangstoets?

Het doel van voortgangstoetsing is het stimuleren van continu in plaats van tentamengericht leren. Door de focus op einddoelen en de omvangrijkheid van de toets is het vrijwel onmogelijk om gericht te leren voor de voortgangstoets. Bovendien kan men bepalen in welke mate een student de einddoelen van het curriculum bereikt heeft en welke kennisgroei er in een bepaalde periode heeft plaatsgevonden.

De voortgangstoets levert informatie op die op verschillende niveaus gebruikt kan worden. Allereerst geeft het de student informatie over de studievoortgang en het kennisniveau, bijvoorbeeld door de resultaten te vergelijken met de resultaten van medestudenten. Daarnaast biedt het studieadviseurs handvaten bij de begeleiding van studenten en kunnen zij studenten met mogelijke leerproblemen tijdig op te sporen. Universiteiten kunnen bovendien informatie vergaren over het curriculum. Door verschillende studentcohorten binnen dezelfde universiteit maar ook studentcohorten van verschillende universiteiten te vergelijken, krijgt men inzicht in het functioneren van het curriculum en is het mogelijk om hierin tijdig bij te sturen.

Publicaties over voortgangstoetsing zijnĀ hierĀ weergegeven.