Wat is de voortgangstoets?

Een voortgangstoets (VT) kan gezien worden als een afsluitend examen: een zeer uitgebreide toets die de (cognitieve) einddoelen van het curriculum test. In tegenstelling tot een afsluitend examen nemen echter niet alleen de laatstejaarsstudenten maar alle studenten aan de opleiding deel aan dit examen, van eerste- tot laatstejaars. Het verschil in kennisniveau uit zich in het verschil in toetsscores.

Vier keer per studiejaar wordt de voortgangstoets afgenomen door ongeveer 10.000 studenten van vijf verschillende universiteiten om de voortgang in verworven kennis te meten. Om juiste antwoorden door herkenning van de vragen te voorkomen, wordt steeds een andere toets afgenomen. Voor alle toetsen wordt gestreefd naar dezelfde moeilijkheidsgraad en toetsen van hetzelfde kennisdomein. De verwachting is dat de individuele student iedere toets een hogere score behaalt dan de voorgaande toetsen als gevolg van opgedane kennis in het onderwijsprogramma.

Wat is het doel van de voortgangstoets?

Het doel van voortgangstoetsing is het stimuleren van continu in plaats van tentamengericht leren. Door de focus op einddoelen en de omvangrijkheid van de toets is het vrijwel onmogelijk om gericht te leren voor de voortgangstoets. Bovendien kan men bepalen in welke mate een student de einddoelen van het curriculum bereikt heeft en welke kennisgroei er in een bepaalde periode heeft plaatsgevonden.

De voortgangstoets levert informatie op die op verschillende niveaus gebruikt kan worden. Allereerst geeft het de student informatie over de studievoortgang en het kennisniveau, bijvoorbeeld door de resultaten te vergelijken met de resultaten van medestudenten. Daarnaast biedt het studieadviseurs handvaten bij de begeleiding van studenten en kunnen zij studenten met mogelijke leerproblemen tijdig op te sporen. Universiteiten kunnen bovendien informatie vergaren over het curriculum. Door verschillende studentcohorten binnen dezelfde universiteit maar ook studentcohorten van verschillende universiteiten te vergelijken, krijgt men inzicht in het functioneren van het curriculum en is het mogelijk om hierin tijdig bij te sturen.

Publicaties over voortgangstoetsing zijn hier weergegeven.