Vanaf 1 september 2022: de adaptieve Voortgangstoets

Al geruime tijd maken geneeskundestudenten een voortgangstoets. De voortgangstoets is een objectief instrument om de kennisprogressie van de student te meten. Niet het lesprogramma wordt getoetst, maar wat iemand opsteekt gedurende de opleiding. Faculteiten werken samen om hun studenten relevante en kwalitatief goede vragen voor te schotelen. Vanaf september 2022 wordt de voortgangstoets niet meer in traditionele vorm afgenomen.

De nieuwe voortgangstoets zal vanaf september 2022 in adaptieve vorm worden afgenomen. De afname gebeurt dan niet meer voor alle studenten op hetzelfde moment. Elke student wordt ingedeeld voor een tijdslot in de digitale toetszaal om de voortgangstoets te maken. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee die hieronder worden toegelicht.

Een grote stap naar adaptief toetsen

Met de computer adaptieve voortgangstoets maken we een modernere voortgangstoets die altijd per computer wordt afgenomen. Bij een adaptieve toets krijgt de student vragen uit een vragenbank voorgelegd die naarmate de reeks vordert steeds beter passen bij het kennisniveau. Omdat de moeilijkheid van de vragen bekend is, kan iedere student een toets op zijn eigen niveau worden aangeboden. Elke volgende vraag in de toets is gebaseerd op de prestatie op de voorgaande vragen. Dus, als je een vraag goed beantwoordt, krijg je een moeilijkere vraag. Had je de vraag fout, dan krijg je een makkelijkere vraag. De blauwdruk (de inhoudelijke specificaties; categorieën en disciplines) van de toets verandert niet. Het algoritme dekt alle gebieden van de medische kennis.

De technologie achter adaptief toetsen maakt het mogelijk om nog preciezer het kennisniveau in te kunnen schatten, in een kortere tijd en met minder vragen.

De nieuwe aanpak biedt vele voordelen. Er waren wel enkele aanpassingen noodzakelijk. Zo kunnen de vragen niet meer worden meegegeven in de vorm van een toetsboekje. De vragen blijven in de bank. Om te zorgen dat je toch weet waarover de vraag ging wordt er een beschrijving van de inhoud van de vraag verstrekt en of je die vraag juist beantwoord hebt.

In de nieuwe opzet is het belangrijk dat je iedere vraag zo goed mogelijk beantwoordt. Elke voorgelegde vraag moet immers beantwoord worden om de volgende vraag te kunnen selecteren. Overigens zul je, door het adaptieve aspect waarschijnlijk minder vragen tegenkomen waar je echt niet mee uit de voeten kunt. De toets is immers op je eigen kennisniveau.

Kijk naar dit filmpje voor een korte video over de technologie van computer adaptief toetsen: https://www.youtube.com/watch?v=ZvFNwR8ABo4&t=65s

Je kunt ook naar YouTube gaan en zoeken naar “computer adaptive testing”. Er zijn meerdere filmpjes met een uitleg.