Gebruik voor studenten

Een student kan na afloop van een afname van de iVTG inloggen op ProF en de resultaten van de laatste toets inzien. Aan de hand van het momentane overzicht van categorieën kan men de eigen score vergelijken met die van de referentiegroep. Een student kan voor het evalueren van de eigen resultaten kiezen uit twee referentiegroepen: alle studenten van de eigen universiteit die bij de meest actuele VT jaargenoot waren van de student (1) en alle studenten van de iVTG-universiteiten die bij de meest actuele VT jaargenoot waren van de student (2).

Indien bij deze vergelijking zwakheden aan het licht komen, kan in een longitudinale presentatie van de betreffende categorie bekeken worden of het gaat om een incidentele zwakke score of dat het gaat om een systematisch zwak gescoord subdomein. In dat laatste geval is er aanleiding om na te gaan (wellicht in overleg met collega-student, mentor of studieadviseur) wat de oorzaak kan zijn en hoe verbetering kan worden bereikt.

Natuurlijk kan het ook interessant zijn om van sterk gescoorde subdomeinen na te gaan of het om een incidentele uitschieter gaat of een systematisch sterk gescoord subdomein of om het verloop van de totaalscore te bekijken voor een algemene indruk van de kennisontwikkeling.

Bij het onderzoeken van het verloop op subdomeinniveau is het aan te raden om zeker ook de gecumuleerde score te inspecteren. Daarin komt namelijk doorgaans het systematische verloop duidelijker tot uitdrukking.

Daarnaast kan het ook nuttig zijn om de prognose in de analyse te betrekken. Die geeft immers een indruk over de toekomstige ontwikkeling bij gelijkblijvend studiegedrag en een negatieve prognose kan een belangrijk signaal zijn voor het tijdig bijstellen van de wijze van studeren.