ProF in het kort

Het ProF systeem geeft studenten en staf de mogelijkheid om longitudinale feedback te krijgen van de resultaten van de interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde (iVTG).

Met feedback wordt kwantitatieve score-informatie over de totaalscore en scores op subtoetsen bedoeld. Subtoetsen betreffen sets van vragen over een bepaald onderwerp (categorie), zoals hart- en vaatstelsel of preventieve gezondheidszorg, of vragen behorend bij een bepaalde discipline, bijvoorbeeld anatomie of epidemiologie.

De informatie kan momentaan van aard zijn (scores behaald bij een bepaalde toets), longitudinaal (verloop van scores behaald bij een reeks toetsen) of predictief (voorspelling scores bij een toekomstige toets).

Daarnaast kan het de individuele scores van een student betreffen (individuele feedback) of een over meerdere studenten geaggregeerde score (geaggregeerde feedback). De individuele feedback bestaat altijd uit twee onderdelen: de scoregegevens van de betreffende student en ter vergelijking (“de referentie”) de scoreverdeling voor een zogenaamde referentiegroep, bijvoorbeeld de jaargroep van de student. Geaggregeerde feedback is gebaseerd op de scoreverdeling die bij de individuele feedback als referentie wordt gebruikt.

De iVTG wordt vier maal per jaar afgenomen. Na elke toetsafname wordt de VT database aangevuld met de resultaten van de laatste toets en komt de geactualiseerde feedback via ProF beschikbaar.

Aan de op ProF getoonde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Het ProF-systeem is puur een feedbackmedium dat niet als doel heeft om de officiële toetsuitslag mede te delen. Dat blijft een zaak voor de individuele, deelnemende universiteiten. Aan de voortgangstoetsresultaten gepubliceerd via ProF kunnen dus geen rechten ontleend worden. De definitieve uitslag wordt lokaal vastgesteld.

In de volgende video (7 min) kom je te weten hoe ProF ingezet kan worden.