Tips en adviezen

Over de Voortgangstoets

 • De toets bestaat uit 135 vragen die je allemaal binnen de tijd van 3 uur moet beantwoorden. Als je de toets niet afmaakt, dan is het resultaat ongeldig.
 • Vanwege het adaptieve karakter van de Voortgangstoets moet je elke vraag beantwoorden om door te kunnen naar de volgende vraag. Je kunt dus niet een vraag parkeren en later beantwoorden.

Voorbereiding

 • Bereid je goed voor en doe dit ruim van tevoren. Bekijk nadat de VGT-resultaten van de vorige toets bekend zijn jouw gedetailleerde feedback in de ProF module (iVTG.nl ). Ga na waar je aandachtspunten liggen. Gebruik eventueel het reflectieformulier VGT.
 • Bestudeer je foute antwoorden met de bijbehorende boekverwijzing en onderzoek waarom je de vraag fout had/niet voldoende kennis had over dit onderwerp. Heb je verkeerd of slordig gelezen? Te vergaand geïnterpreteerd? Verkeerd geleerd? Is dit betreffende stof niet voldoende beklijfd of heb je het niet goed begrepen? De stof nog niet gehad in het curriculum?
 • Analyseer daarnaast in welke categorie of discipline jij opvallend zwak bent in vergelijking met je jaargroep (voor die analyse is een leeswijzer op de website beschikbaar). Ga na of je de toets niet haalt als gevolg van onvoldoende kennis in het algemeen of op specifieke kennisgebieden. Wat zijn de hiaten in je kennis (denk hierbij aan niet gehaalde blokken)? Wat ging er minder goed? Wat vond je lastig? Besteed hier structureel aandacht aan door de kennis op te halen en je boeken te bestuderen.
 • Veel onderwerpen komen steeds weer terug. Maak hier gebruik van door gericht aandacht te besteden aan bepaalde stof die telkens terugkeert in de toets. Voorbeeld: er staan in elke toets vragen over Van deze discipline kun je gericht enkele aspecten bestuderen, zoals prevalentie, incidentie, bias, specificiteit. Hierover worden vrijwel altijd vragen gesteld en daarmee kan je dus al een paar punten binnenhalen.
 • Er wordt bij de VGT niet alleen op kennis getoetst, maar vooral ook op begrip, inzicht en toepassing. Somsmoet je meer moeite doen om de stof te kunnen Dit kun je bereiken door dieper te leren.Denk hier juist niet aan stampen (dat is niet lonend), maar probeer verbanden te leggen, kapstokken en ezelbruggetjes te vinden.
 • Het is zeer inzichtgevend om individueel of samen te oefenen met vragen; anderen gaan vaak anders met tekst om dan jij. Ook het zelf bedenken van voortgangstoetsvragen geeft inzicht, zeker als je ze voorlegt aan een vriend(in) ter beantwoording. Spreek dan ook over de manier waarop de ander de vraag heeft gelezen/geïnterpreteerd.
 • Het is van belang om in algemene zin op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de wetenschap. Neem daartoe een abonnement op een medisch tijdschrift of sla er wekelijks een open in de bibliotheek. Dat is een goede manier om (a) een begin te maken met je voortdurende bijscholing en (b) om tal van begrippen uit voorbije blokken in het bewustzijn levend te houden. Bovendien kun je zo een indruk krijgen van de vacatures die er zijn, waardoor je latere beroepsoriëntatie ondersteund zal worden.

Voorafgaand aan de toets

 • Een voortgangstoets afleggen is het leveren van een topprestatie. Zorg voor een goede nachtrust en ga voor het naar bed gaan niet studeren maar ontspan.
 • Sta op tijd op en ontbijt goed
 • Ga de ochtend van de VGT ruim van tevoren van huis weg (niet met de laatst mogelijke bus of trein, houd rekening met een lekke band e.d.).
 • Neem wat te eten en te drinken mee. Voldoende vocht en voedsel laten je hersenen optimaal functioneren.
 • Als je door eerdere toetsen weet dat je last hebt van onrust, geloop of anderen die al heel snel de zaal verlaten, bespreek dit dan met de studieadviseur.

Tijdens de toets

 • Lees elke vraag rustig en goed door. Eventueel nog een tweede keer.
 • Na enkele ingangsvragen om je kennisniveau in te schatten, zal je alleen nog vragen voorgelegd krijgen die passen bij jouw geschatte kennisniveau.
 • De volgende vraag die je krijgt voorgelegd is afgestemd op het kennisniveau dat je in de eerdere vragen hebt laten zien. Laat je niet afleiden door het feit, dat je volgende vraag ineens makkelijker lijkt dan de vorige. Dit betekent niet direct dat je de vorige vraag fout beantwoord hebt.
 • De vragen zijn gekalibreerd. Dat wil zeggen, dat de gemiddelde moeilijkheid bepaald is op basis van een grote populatie studenten. Het hoeft dus niet zo te zijn, dat een vraag individueel makkelijk of juist moeilijk is.
 • Er komen in een voortgangstoets geen ‘strikvragen’ voor. Je kunt dus alle vragen vertrouwen,
 • ook als ze gemakkelijk lijken.
 • Omdat de moeilijkheid van de vragen wordt aangepast aan je eigen niveau zul je minder vragen tegenkomen die je blindelings kunt beantwoorden of je juist totaal onbekend voorkomen. Daardoor heb je tijdens de toets waarschijnlijk het gevoel dat je moeilijke vragen krijgt. Je zit immers rondom het maximum van je kennis. Dit is normaal en geen reden tot zorg.
 • Over ’t algemeen geldt: hak knopen door en ga niet te veel zitten ‘zoeken’.
 • Als je lang over de toets doet, is de kans groot dat je te ingewikkeld nadenkt. Als dat bij een eerdere VGT tot fouten heeft geleid probeer de vragen dan eens wat sneller te beantwoorden.
 • Dek de antwoorden af en formuleer voor jezelf een antwoord. Staat je antwoord erbij dan is dat meestal ook het goede antwoord (forward reasoning).
 • Als je de 135 vragen veel vindt, denk er dan eens over na om de VGT op te delen in bijvoorbeeld vier blokken en neem een korte, gecontroleerde pauze (van enkele minuten) tussen de blokken. Zo werk je met kortere spanningsbogen en frequentere momenten van uitrusten. Begin zo’n pauze met een korte ontspanningsoefening (bijvoorbeeld je armen/benen tegen de stoelleuning of de grond aanspannen en ontspannen).Beloon jezelf door iets te drinken en te eten in je pauze, bezoek het toilet. Na ongeveer 5 minuten begin je weer. Zo rond je steeds weer een blok af, werk je met korte spanningsbogen en frequente momenten van uitrusten.
 • Haast je niet en vergelijk je niet met anderen die korter of langer tijd nodig hebben.

Na afloop van de toets

 • Als je de toets hebt afgerond, kun je je (voorlopige) score bekijken. Je hebt inzicht in welke vragen je goed had en welke niet. Je kunt dit bekijken per categorie, per discipline of gewoon in de volgorde van de toets. De vragen zelf zijn niet zichtbaar. Wel is er een korte omschrijving van het onderwerp van de vraag. Mocht je commentaar willen indienen bij een vraag, dan kan dat tijdens de officiele inzage van de toets via TestVision.