Dyslexie

Wanneer je dyslexie hebt, neem dan contact op met de studieadviseur. Die kan je inlichten over mogelijk gebruik van een grootletterversie van de toets en het krijgen van extra tijd wanneer dit bij jouw faculteit mogelijk is.