Oefenen

Het is nuttig om te oefenen met vragen uit oude voortgangstoetsen. Hier kun je de vragen en antwoorden van een eerdere toets vinden (NB: er worden geen andere toetsboekjes gepubliceerd op deze site.):

Daarnaast kun je op de onderstaande website oefenen met vragen uit de voortgangstoets:

Toetsboekjes tijdens COVID

Als gevolg van de verschillende afnamecondities waarbij sommige studenten de toets op papier doen en anderen de toets in testvision, krijgen niet alle studenten een toetsboekje meer mee naar huis. Alleen studenten die aan een afname op papier meedoen krijgen het toetsboekje mee.

We begrijpen dat studenten die geen boekje meekrijgen daardoor minder oefenmateriaal hebben. We verwijzen echter naar de website van Arts in Spé waar je met VGT vragen kunt oefenen.

Meegegeven toetsboekjes zijn overigens alleen voor eigen gebruik bedoeld. Let er op dat het niet is toegestaan om verzamelde toetsboekjes in welke vorm dan ook (fotokopie, online als databank, etc) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de WiV.  Naast schending van het Auteursrecht is dit ook een schending van het europees Databankrecht.