De iVTG-organisatie

De interuniversitaire VoortgangsToets Geneeskunde (iVTG) is een meetinstrument om de kennisprogressie van studenten Geneeskunde gedurende hun studie te meten. Dit meetinstrument bestaat uit vier voortgangstoetsen per studiejaar. Elke toets wordt door ongeveer 10.000 studenten afgenomen.

De toetsen zijn het resultaat van een interfacultaire samenwerking tussen de volgende universiteiten:

De organisatie van de iVTG heeft de volgende visie: het zo goed mogelijk toetsen van medische kennis van studenten geneeskunde in Nederland, door middel van curriculumonafhankelijke longitudinale en door samenwerking tot stand gekomen toetsing. Het is de missie van de organisatie om een professionele, erkende en vertrouwenwekkende organisatie met een eigen verantwoordelijkheid op het gebied van samenwerking en productie van hoogkwalitatieve kennistoetsing op landelijk (Europees) niveau te zijn, die in alle deelnemende medische faculteiten verankerd is.