ProF-begrippen

In ProF wordt feedback gegeven op de resultaten van de interuniversitaire Voortgangstoets Geneeskunde (iVTG). De feedback kan score-informatie over een bepaalde toets betreffen (momentaan) of het scoreverloop over een reeks van toetsen (longitudinaal). Er zijn dus momentane en longitudinale grafieken.

De momentane feedback geeft een beeld van sterkte en zwakte per subdomein op een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld bij de laatste voortgangstoets) en de longitudinale feedback geeft informatie over de groei van kennis in totaal of per subdomein.

De grafieken geven resultaten voor nominale meetmomenten weer. Ook is er te zien of er sprake is van missing data.

In het systeem kan een cumulatieve score worden berekend om een betere indicatie te geven van de kennisontwikkeling. Daarnaast wordt op grond van de eerdere testresultaten een prognose weergegeven voor volgende meetmomenten.

Met behulp van referentiegroepen kan bepaald worden hoe goed de score van een student is. Hiertoe wordt de scoreverdeling in een referentiegroep gepresenteerd in percentielen.