Studentcommentaar

De site is niet bedoeld voor het stellen van universiteitsgerichte vragen of correspondentie over de voortgangstoetsvragen. Ook kan je je via deze site niet inschrijven voor toetsafnames. Al je specifieke vragen over studie, resultaten, account, normering, meetmoment, toetsafname e.d. dien je rechtstreeks te richten aan de universiteit waar je studeert/werkzaam bent.

Ondanks intensieve beoordeling vooraf zijn onvolkomenheden niet uit te sluiten. De voortgangstoetsbeoordelingscommissies worden daarom graag attent gemaakt op inhoudelijk incorrecte of dubbelzinnig geformuleerde vragen. Studenten kunnen hiervoor studentcommentaar indienen tijdens de officiële inzage in TestVision.

Omdat in principe commentaar zou kunnen komen op duizenden vragen per toets zal dit commentaar vooral nauwgezet worden geanalyseerd op de nieuw ontwikkelde vragen die niet meetellen. Meer dan voorheen zal voor de andere vragen vooral gelet worden op veranderingen van de psychometrische eigenschappen die wijzen op verandering in de inhoudelijke juistheid.

Elk commentaar dat aan de criteria voldoet wordt door de Werkgroep Interfacultaire Voortgangstoetsing (WIV; de centrale VBC) bestudeerd. De bevindingen en conclusies worden waar nodig met de betreffende discipline(s) besproken en vastgesteld. Deze kunnen leiden tot het verwijderen uit de vragenbank (vervallen vragen) of tot het wijzigen van de antwoordsleutel van de betreffende vraag (sleutelwijziging). De situaties waarin dit kan voorkomen staan ook op de pagina ‘Criteria voor studentcommentaar‘.

Inzage

Studenten die gebruik willen maken van het wettelijk recht op inzage (de “juridische inzage”) in hun eigen afgelegde toets worden daartoe door de faculteiten in de gelegenheid gesteld. Studenten kunnen hiervoor intekenen en krijgen dan een tijdslot van 45 minuten toegewezen waarbij de veiligheidsmaatregelen overeenkomstig examenomstandigheden zijn.

Let op: bij inzage van de toets via TestVision vul je het commentaar direct in bij de vraag.