Studentcommentaar

Ondanks intensieve beoordeling vooraf zijn onvolkomenheden niet uit te sluiten. De voortgangstoetsbeoordelingscommissies worden daarom graag attent gemaakt op inhoudelijk incorrecte of dubbelzinnig geformuleerde vragen. Studenten kunnen hiervoor studentcommentaar indienen met behulp van het onderstaande formulier.

Elk commentaar dat aan de criteria voldoet wordt door de Interfacultaire Voortgangstoetsbeoordelingscommissie (IVBC) bestudeerd. De bevindingen en conclusies worden waar nodig met de betreffende discipline(s) besproken en vastgesteld. Deze kunnen leiden tot het niet opnemen in de definitieve toets (vervallen vragen) of tot het wijzigen van de antwoordsleutel van de betreffende vraag (sleutelwijziging). De situaties waarin dit kan voorkomen staan ook op de pagina ‘Criteria voor studentcommentaar‘.

Het formulier is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van de voortgangstoets tot 16.00 uur de dag erna.

Let op: heb je de toets in Testvision gemaakt, log dan (vanaf 16.00 uur diezelfde dag) in in Testvision en dien je commentaar daar bij de inzage van vragen in en niet via dit formulier.

De site is niet bedoeld voor het stellen van universiteitsgerichte vragen of correspondentie over de voortgangstoetsvragen. Ook kan je je via deze site niet inschrijven voor toetsafnames. Al je specifieke vragen over studie, resultaten, normering, meetmoment, toetsboekjes, toetsafname e.d. dien je rechtstreeks te richten aan de universiteit waar je studeert/werkzaam bent.

Dit formulier is nog niet beschikbaar.