Missing data

Indien een student een toets gemist heeft, houdt dat voor de chronologische reeks in dat er sprake is van missing data. Ook in de meetmomentenreeks kunnen resultaten voor sommige meetmomenten ontbreken en is er dus sprake van missing data. In de grafieken wordt iedere observatie aangegeven door een cirkelvormige symbool. Het ontbreken van dit symbool geeft aan dat er data ontbreekt.

 

Terug naar pagina basisbegrippen