Prognose

Bij het geven van feedback over kennis is het niet alleen interessant om te weten hoe de kennis zich ontwikkeld heeft, maar ook hoe ze zich in de toekomst zal ontwikkelen als een student haar studiegedrag niet wijzigt. Daarom wordt in ProF ook voor elke scorereeks een prognose over een of twee toekomstige meetmomenten gegeven. In de grafiek wordt de geobserveerde reeks vervolgd door een voorspelling en een bijbehorend 95% betrouwbaarheidsinterval. De voorspelling is gebaseerd op een best passende rechte lijn die geschat wordt op basis van de geobserveerde punten in de scorereeks. Het betrouwbaarheidsinterval geeft de marges aan van de voorspelling.

 

Terug naar pagina basisbegrippen