Voortgangstoets 4: 22 t/m 26 mei 2023

In de week van 22 t/m 26 mei zal de vierde voortgangstoets van het studiejaar zijn. De voortgangstoets wordt weer in adaptieve vorm aangeboden en kan alleen nog in de toetszaal op een computer/laptop/chromebook gemaakt worden. Elke student ontvangt vanuit de eigen instelling een locatie en een tijdslot waarop de toets gemaakt wordt gedurende deze week. Rondom de toetsafname gelden de lokale regels over starttijd, extra tijd etc.
Algemeen commentaar indienen kan tijdens de toets via TestVision. Mocht je melding willen maken van een vraag die niet klopt of 2 vragen in jouw toets die hetzelfde zijn, dan vragen we je het vraagnummer en onderwerp te benoemen in je commentaar. Via deze website kun je ook nog steeds algemeen commentaar kwijt over de adaptieve toets.
Naar verwachting zullen de resultaten 1 juni bekend worden gemaakt. De student kan het resultaat zelf in TestVision bekijken. Ook wordt per vraag zichtbaar of die goed of fout beantwoord is. De vraag zelf is niet zichtbaar, maar er is wel een vraagomschrijving beschikbaar. Als je denkt, dat er een bepaalde vraag echt niet klopt, dan kun je gebruik maken van de officiƫle inzage om commentaar in te dienen. Dit is per instelling geregeld op een vastgesteld moment. Dit zal zijn nadat de resultaten bekend zijn gemaakt.
Veel succes met de voortgangstoets!